شناخت سرطان از دیدگاه دانشمندان

چگونه با سرطان مبارزه کنیم

انواع مختلف سرطان پستان

دو نوع اصلی از سرطان پستان وجود دارند. این دو نوع عبارتند از: 1- غیر مهاجم (در محل): سرطان‌هایی که به مجاری یا لوبول‌ها محدود شده‌اند و به فراتر از لایۀ بافتی که از آن توسعه یافته‌اند، گسترش پیدا نکرده‌اند. 2- مهاجم: سرطان‌هایی که گسترش به بافت‎های اطراف را شروع  [ Read More ]

Continue

سرطان پستان چیست؟

سرطان پستان نوعی بیماری می‎باشد که به اشکال گوناگونی دیده شده است. این نوع سرطان می‌تواند در حالت پیش‎سرطانی که هنوز گسترس نیافته است (اگر درمان نشود احتمال دارد به سرطان مهاجم توسعه یابد) یا پس از این که به اندام‌های دیگر گسترش یافت، شناسایی شود. هم‌چنین می‌تواند رشد بسیار  [ Read More ]

Continue

سرطان اولیّه چیست؟

جایی که سرطان شروع می‌شود، سرطان اولیّه نامیده می‌شود. تومورهایی که از گسترش سرطان‌ها به وجود می‌آیند، سرطان‌های ثانویه نامیده می‌شوند. پزشکان به این پیشروی سرطان‌ها، متاستاز[1] می‌گویند، در واقع سرطانی که از مکان اصلی خود مهاجرت کند، متاستاز نموده است. [1]. Metastasis  

Continue

همۀ تومورها سرطانی نیستند، بعضی از آنها خوش‌خیم هستند و به نظر می‌رسد بی‌خطر باشند، ولی گاهی در مکان‌هایی که رشد می‌کنند فشار ایجاد کرده و باعث بروز مشکل می‌شوند (برای مثال، تومورهای بزرگ خوش‌خیم مغز). تومورهای خوش‌خیم از سلول‌هایی تشکیل شده‌اند که کاملاً شبیه سلول‌های طبیعی هستند و معمولاً  [ Read More ]

Continue

Subscribe to email feed

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

انواع مختل

دو نوع اصلی از سرطان پستان وجود دارند. این دو ...

سرطان پستا

سرطان پستان نوعی بیماری می‎باشد که به اشکال گوناگونی دیده ...

سرطان اولی

جایی که سرطان شروع می‌شود، سرطان اولیّه نامیده می‌شود. تومورهایی ...

آیا همۀ توم

همۀ تومورها سرطانی نیستند، بعضی از آنها خوش‌خیم هستند و ...

سرطان چیست

به عنوان مثال، سلول‌هاي بافت پوست و يا خون دائماً ...

انواع مختل

دو نوع اصلی از سرطان پستان وجود دارند. این دو ...

سرطان پستا

سرطان پستان نوعی بیماری می‎باشد که به اشکال گوناگونی دیده ...

سرطان اولی

جایی که سرطان شروع می‌شود، سرطان اولیّه نامیده می‌شود. تومورهایی ...

آیا همۀ توم

همۀ تومورها سرطانی نیستند، بعضی از آنها خوش‌خیم هستند و ...

سرطان چیست

به عنوان مثال، سلول‌هاي بافت پوست و يا خون دائماً ...